Aleksandra Dyja

Adwokat

Kompetencje

Klienci indywidualni

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów w języku polskim i angielskim
 • sporządzanie pism, pism procesowych, wniosków, odwołań
 • reprezentowanie strony w postępowaniach sądowych (cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, karnych), administracyjnych oraz egzekucyjnych
 • reprezentowanie strony w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Klienci instytucjonalni

 • doradztwo prawne
 • wsparcie prawne przy zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych
 • obsługa prawna bieżącej działalności
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów (umowy, uchwały, pisma, regulaminy, dokumentacja pracownicza)
 • prowadzenie negocjacji z partnerami biznesowymi Klientów
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych (gospodarczych, cywilnych, dochodzenie wierzytelności, obrona przed roszczeniami innych podmiotów) i administracyjnych
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed Sądami Arbitrażowymi w kraju i za granicą

Ścieżka prawnicza

Jestem absolwentką studiów Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Przygodę z zawodem rozpoczęłam dość nietypowo – w wieku 14 lat sięgnęłam po światowy bestseller Johna Grishama „Komora” i już wtedy zapragnęłam zostać prawnikiem. Od tego czasu konsekwentnie realizowałam swój cel – cel, który stał się równocześnie moją pasją.

Ścieżka zawodowa:

 • W trakcie studiów prawniczych – praktyka w kancelarii u śp. Mecenasa Ryszarda Stykały oraz praktyka w Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim;
 • W trakcie studiów prawniczych – przynależność do kół naukowych Uniwersytetu Opolskiego – Koło Naukowe Młodych Prawników (w ramach którego świadczyłam porady prawne w Zakładzie Karnym w Strzelach Opolskich), Koło Młodych Kryminologów i Kryminalistyków, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa „ELSA” – grupa Opole, Stowarzyszenie Prawa Finansowego „Aureus” przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (którego to Stowarzyszenia do dnia dzisiejszego pozostaję członkiem);
 • Od trzeciego roku studiów prawniczych – podjęcie drugiego kierunku kształcenia – ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, zakończone obroną licencjatu;
 • 2009 rok – zatrudnienie w Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko Spółce komandytowej z siedzibą we Wrocławiu;
 • od 2010 roku – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu oraz praca na stanowisku aplikanta adwokackiego, w ramach której zdobywałam wiedzę i doświadczenie z zakresu obsługi klientów korporacyjnych, spraw indywidualnych, w tym z dziedziny prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego, karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego i prawa spółek;
 • 2011 roku – ukończenie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz przy współudziale Narodowego Banku Polskiego studiów podyplomowych prawa bankowego;
 • lata 2010 – 2016 uczestnictwo w Ogólnopolskich Opolskich Konferencjach Podatkowych organizowanych przez Stowarzyszenie Prawa Finansowego „Aureus” przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego przy współudziale Izby Celnej w Opolu. W konsekwencji powyższego w publikacji stanowiącej materiał pokonferencyjny wśród referatów znakomitych znawców tematu ukazał się mój artykuł pod tytułem: „Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kontekście odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa celne”;
 • marzec 2013 roku – złożenie egzaminu adwokackiego;
 • od września 2013 – prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie pomocy prawnej zarówno dla osób fizycznych, jak i klientów korporacyjnych;
 • lata 2013 – 2014 – prowadzenie szkoleń zawodowych w ramach programu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2016 roku założona przeze mnie Kancelaria Adwokacka zyskała świetnego prawnika i godnego prawdziwego zaufania człowieka – Mecenas Martę Nowakowską.

Adwokat Opole Aleksandra Dyja

Kontakt

Adwokat Aleksandra Dyja
tel. +48 691 445 542
a.dyja@kancelariadyja.pl

ul. Koraszewskiego 7-9
45-011 Opole
III piętro, lokal 4-5