Marta Nowakowska

Adwokat

Kompetencje

Klienci indywidualni

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów w języku polskim i angielskim
 • sporządzanie pism, pism procesowych, wniosków, odwołań
 • reprezentowanie strony w postępowaniach sądowych (cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, karnych), administracyjnych oraz egzekucyjnych
 • reprezentowanie strony w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Klienci instytucjonalni

 • doradztwo prawne
 • wsparcie prawne przy zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych
 • obsługa prawna bieżącej działalności
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów (umowy, uchwały, pisma, regulaminy, dokumentacja pracownicza)
 • prowadzenie negocjacji z partnerami biznesowymi Klientów
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych (gospodarczych, cywilnych, dochodzenie wierzytelności, obrona przed roszczeniami innych podmiotów) i administracyjnych
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed Sądami Arbitrażowymi w kraju i za granicą

Ścieżka prawnicza

Jestem absolwentką stacjonarnych studiów Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu. W czasie studiów odbywałam liczne staże międzynarodowe, w tym przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie, korzystałam również z rocznych i półrocznych stypendiów naukowych w Austrii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Po ukończeniu studiów, w 2013 roku zdałam egzamin wstępny na aplikację adwokacką. Tytuł adwokata zdobyłam w 2016 roku w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu.

Karierę prawniczą rozpoczęłam w 2010 roku wygraną w konkursie „Grasz o staż”, dzięki której współpracowałam z kancelarią prawną FKA Furtek, Komosa Aleksandrowicz Sp. k. w Warszawie, stawiając pierwsze kroki w obsłudze klientów korporacyjnych.
Od 2013 do 2015 roku zatrudniona byłam jako Aplikant Adwokacki i zdobywałam doświadczenie w obsłudze klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.
Od 2016 roku jestem wspólnikiem w spółce Kancelaria Adwokacka Aleksandra Dyja, Marta Nowakowska S.c. z siedzibą w Opolu.

2010 – stażystka, Kancelaria Radców Prawnych FKA Furtek, Komosa Aleksandrowicz Sp. k. W Warszawie, w ramach konkursu „Grasz o staż”

2013 – aplikant adwokacki

2016 – Adwokat w Kancelarii Adwokackiej Aleksandra Dyja, Marta Nowakowska Spółce cywilnej z siedzibą w Opolu

Ścieżka międzynarodowa

W 2006 roku ukończyłam Stosunku międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych we Wrocławiu. Ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce studia odbywałam w ramach indywidualnego toku studiów, a następnie rozpoczęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem wybitnego intelektualisty i wspaniałego promotora prof. dr hab. Mariana Wolańskiego. W 2008 roku brałam udział w prestiżowym stypendium Fulbright’a na Columbia University w Nowym Jorku. W 2011 roku podjęłam pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Ambasadzie RP w Tallinie, Estonia.

2006 – 2010 – wykładowca uniwersytecki, Stosunki międzynarodowe, Uniwersytet Wrocławskim

2008 – 2009 – stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbright’a, Columbia University, Nowy Jork

2011 – 2012 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasada RP w Tallinie, Estonia

Adwokat Opole Marta Nowakowska

Kontakt

Adwokat Marta Nowakowska
tel. +48 505 495 659
m.nowakowska@kancelariadyja.pl

ul. Koraszewskiego 7-9
45-011 Opole
III piętro, lokal 4-5