Klienci Indywidualni

prawo-cywilne

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące Twojej sytuacji prawnej nie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. szeroko rozumianej sytuacji rodzinnej, spadkowej, ubezpieczeniowej, pracowniczej, gdy organ administracyjny wydał decyzję którą kwestionujesz, bądź gdy postawiono Tobie zarzut popełnienia przestępstwa lub zostałeś poszkodowany na skutek przestępstwa popełnionego przez inną osobę, gdy rozważasz dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia, gdy zostałeś pozwany w sprawie sądowej lub chcesz skonsultować treść umowy którą zamierzasz zawrzeć w przyszłości lub którą już podpisałeś, nasi adwokaci udzielą Ci kompleksowej pomocy prawnej i doradzą, w jaki sposób najkorzystniej rozwiązać Twój problem.

Możesz wybrać, czy poprzestaniesz na udzielonej poradzie prawnej, czy szukasz osoby mediatora, za pośrednictwem której podjęta zostanie próba polubownego rozwiązania sporu, czy też chcesz dochodzić swoich praw lub bronić się przed sądem z udziałem pełnomocnika/obrońcy mającego doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. W każdych z wyżej opisanych okolicznościach służymy Ci wszechstronną pomocą, tak aby Twoje interesy były najlepiej chronione.