Klienci Instytucjonalni

Prawo Międzynarodowe Opole Adwokaci

Jeżeli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą, założyłeś lub planujesz rozwiązać spółkę osobową lub spółkę kapitałową, jeżeli rozważasz przekształcenie dotychczasowej formy działalności gospodarczej, zamierzasz zawrzeć ważną umowę z kontrahentem i potrzebujesz skonsultować jej konsekwencje prawne, lub też chcesz skonstruować umowę dopasowaną do twoich oczekiwań oraz do branży, w której działasz, przystępujesz do przetargu, zatrudniasz pracowników, Twoi dłużnicy nie wywiązują się z płatności lub też Twoi partnerzy gospodarczy dochodzą od Ciebie zapłaty, którą kwestionujesz, nasi adwokaci przedstawią Ci scenariusz działania optymalnie chroniący interesy Twoje lub spółki. Nasza kancelaria obsługuje także spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i pozostałe podmioty gospodarcze.

Możesz wybrać, czy poprzestaniesz na udzielonej poradzie prawnej, czy szukasz osoby mediatora, za pośrednictwem której podjęta zostanie próba polubownego rozwiązania sporu z kontrahentem, czy też chcesz dochodzić swoich praw lub bronić swoich racji przed sądem. W każdych z wyżej opisanych okolicznościach służymy Ci wszechstronną pomocą, tak aby interesy podmiotu, który reprezentujesz były optymalnie zabezpieczone.