Prawo administracyjne

Prawo Administracyjne Adwokaci Opole
  • pomoc prawna przy uzyskaniu decyzji, zezwoleń, koncesji, licencji
  • doradztwo w toku postępowania administracyjnego
  • zastępstwo procesowe przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi
  • prowadzenie spraw między innymi z zakresu inwestycji budowlanych w charakterze deweloperskim, inwestycji drogowych, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ochrony danych osobowych