Prawo administracyjne

Prawo Administracyjne Opole Adwokat
  • doradztwo w toku postępowania administracyjnego
  • zastępstwo procesowe przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi
  • prowadzenie spraw między innymi z zakresu prawa budowlanego, legalizacji samowoli budowlanej, obywatelstwa i ewidencji ludności, akt stanu cywilnego