Prawo cywilne

Prawo Cywilne Opole Adwokat
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, a także negocjowanie ich treści przy założeniu zabezpieczenia interesów Klienta
  • prowadzenie negocjacji w celu ugodowego rozwiązywania spraw
  • sporządzanie pism procesowych
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach rzeczowych (o naruszenie prawa własności, o nabycie, wykonywanie, przeniesienie i utratę prawa własności, o zasiedzenie, służebności, zastaw)
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach spadkowych (dział spadku, dziedziczenie, stwierdzenie nabycia spadku, pomoc w sporządzaniu testamentów własnoręcznych)
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach medycznych (o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu rozstroju zdrowia) i o naruszenie dóbr osobistych
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym