Prawo karne

Prawo Karne Opole Adwokat
  • pomoc prawna od fazy postępowania przygotowawczego (przed prokuratorem, Policją, organami ścigania) po obronę przed sądem w sprawach nadużyć i przestępstw
  • pomoc prawna przy przestępstwach tzw. białych kołnierzyków (korupcja, pranie brudnych pieniędzy, kreatywna księgowość)
  • pomoc prawna w razie tymczasowego aresztowania
  • pomoc prawna po uprawomocnieniu się wyroku (odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary)
  • sporządzanie i popieranie prywatnych aktów oskarżenia przed sądem
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych