Prawo rodzinne

Prawo Rodzinne Opole Adwokat
  • wsparcie Klienta w mediacjach w celu polubownego rozwiązania sporów
  • reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych dotyczących małżonków: rozwód, unieważnienie małżeństwa, separacja, alimentacja, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku
  • reprezentowanie Klienta w sprawach sądowych dotyczących małoletnich: pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, alimentacja, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie (adopcja), wydanie paszportu dla dziecka, uprowadzenie dziecka
  • reprezentowanie Klienta w sprawach o ubezwłasnowolnienie
  • międzynarodowe prawo rodzinne