COVID-19, czyli czy sklepy mogą być otwarte

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (oraz wcześniejszym rozporządzeniem dotyczącym ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego), wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące handlu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m². Wynika z niego, że sklepy (tzw. obiekty handlowe, czyli również stoisko, stragan, hurtownia, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu) nie wymienione w rozporządzeniu z dnia 31.03.2020 r. mogą prowadzić swoją dotychczasową działalność pomimo stanu epidemii.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie wprowadza zakazy dotyczące tylko:

1/ przedsiębiorców mających swoje stoiska/sklepy na terenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad 2.000 m².

Wyjątki od tej zasady przewidziane przez ww. rozporządzenie odnoszą się do tych podmiotów, które pomimo sprzedaży towarów na terenie obiektów centrów handlowych, prowadzą przeważającą sprzedaż następujących rodzajów towarów: żywności, kosmetyków, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, gazet, paliw, artykułów dla zwierząt, artykułów budowlanych lub remontowych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

2/ takich przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w zakresie:

a) gastronomii, barów,

b) organizacji targów, wystaw, kongresów, itp.,

c) kultury i rozrywki wykonywanej zbiorowo,

d) klubów sportowych, siłowni, basenów, itp.,

e) projekcji filmów (kina), działalności kasyn,

f) salonów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu, piercingu.

Tych przedsiębiorców obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności w czasie obowiązywania stanu epidemii. Stan epidemii został wprowadzony w dniu 20.03.2020 roku i obowiązuje do odwołania.

Jeżeli zatem przedsiębiorca prowadzi przykładowo sklep, który nie jest zlokalizowany w dużym centrum handlowym (tj. o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2.000 m²), może nadal prowadzić sprzedaż w tym lokalu.

Co się tyczy podmiotów wykonujących usługi hotelarskie, to w okresie 1-11.04.2020 r. mogą one nadal świadczyć te usługi, jednak w bardzo ograniczonym zakresie, głównie na potrzeby zapewnienia kwarantanny lub izolacji, zakwaterowania osób wykonujących zawody medyczne lub też osób, które w związku ze swoją pracą (np. wykonywaną poza miejscem zamieszkania) potrzebują zakwaterowania.

adw. Marta Nowakowska

Zdjęcie: Pixabay