Magdalena Kaczkowska

Radca prawny

Radca prawny Magdalena Kaczkowska zajmuje się szeroko pojętym prawem administracyjnym, zarówno na etapie postępowania przed organami administracji publicznej, jak i na etapie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

W kręgu Jej zainteresowań znajduje się prawo budowlane oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Zajmuje się również analizą i redakcją umów gospodarczych. Doradza Klientom w sprawach cywilnych, w zakresie prawa własności i związanych z tym prawem relacji sąsiedzkich, pomaga w dochodzeniu odszkodowania za następstwa przykrych zdarzeń życiowych. W Kancelarii zajmuje się również prawem egzekucyjnym – wierzycielom pomaga odzyskać swoje wierzytelności, a reprezentując dłużnika czuwa nad poprawnością prowadzonego postępowania.

 

Absolwentka studiów Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
W okresie studiów naukę w teorii łączyła ze zdobywaniem doświadczenia w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu.
Po zdanym egzaminie wstępnym na aplikację radcowską, przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, w 2012 roku rozpoczęła pracę w Kancelarii adwokacko-radcowskiej na stanowisku asystenta prawnego, a następnie aplikanta.
Egzamin zawodowy złożyła w marcu 2016 roku, uzyskując tytuł radcy prawnego, a następnie rozpoczęła działalność gospodarczą, którą prowadzi w formie spółki cywilnej z adwokat Aleksandrą Dyją i adwokat Martą Nowakowską.

Kontakt

Telefon: +48 662 414 374

E-mail: m.kaczkowska@kancelariadyja.pl

§   Specjalizacje

  • prawo administracyjne
  • prawo cywilne
  • prawo egzekucyjne
  • prawo budowlane
  • prawo gospodarcze
  • branża spożywcza, bezpieczeństwo żywności i żywienia
  • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Ścieżka zawodowa