Mateusz Sławik

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2020 roku ukończył studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym przystępując do obrony pracy magisterskiej pt. Pozycja prawna zastawnika rejestrowego w postępowaniu upadłościowym zastawcy.

 

W 2017 roku ukończył studia administracyjne z wynikiem bardzo dobrym przystępując do obrony pracy licencjackiej pt. Zastaw rejestrowy w systemie prawa polskiego.

 

W trakcie studiów zdobywał doświadczenie zawodowe praktykując w kancelariach opolskich oraz częstochowskich, a także pełniąc funkcję asystenta społecznego przy Pośle na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Nagradzany stypendium naukowym dla najlepszych studentów. W zakresie jego szczególnych zainteresowań pozostają zagadnienia związane z prawem gospodarczym oraz prawem rzeczowym.

Kontakt

Telefon: +48 503 173 203

E-mail: [email protected]