Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej – seminarium

Miło nam poinformować o prelekcji mec. Aleksandry Dyi i mec. Magdaleny Kaczkowskiej z zakresu „RODO w zarządzaniu drogami, projektowanie, rejestry publiczne” podczas seminarium dotyczącego projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury drogowej. Seminarium organizowane jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Opolu oraz Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i odbywa się w dniach 10-11.01.2019 roku. Podczas wykładu poruszono zagadnienia dotyczące między innymi:

  1. zasad przetwarzania danych osobowych przez zarządców dróg,
  2. zadań zarządców dróg w świetle umów zawieranych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz prawo zamówień publicznych,
  3. planowanych zmian w prawie zamówień publicznych w związku z potrzebami RODO,
  4. obowiązków informacyjnych ciążących na zarządcach dróg przy poborze opłaty parkingowej,
  5. czy numery rejestracyjne pojazdu oraz numery ksiąg wieczystych stanowią dane osobowe?
  6. ochrony danych osobowych w toku postępowania administracyjnego,
  7. zasad dostępu do ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków,
  8. zadań projektanta jako administratora danych osobowych,
  9. obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych.

 

Zapraszamy do lektury materiałów pokonferencyjnych.

Kancelaria Dyja