Wygrana w Sądzie Najwyższym z organem rentowym

Jest nam niezwykle miło Państwa poinformować, że Kancelaria Dyja reprezentując interesy Klienta przed Sądem Najwyższym, wygrała sprawę przeciwko organowi rentowemu w sprawie emerytalnej 🙂

 

Sprawa dotyczyła ustalenia kapitału początkowego dla osoby mieszkającej obecnie poza granicami Polski, której okres świadczenia pracy w Milicji Obywatelskiej nie został uwzględniony przez zagraniczną instytucję emerytalną. Polski organ rentowy odmówił ustalenia kapitału początkowego wskazując, że ubezpieczony powinien starać się o świadczenie poza granicami kraju. Sąd I Instancji, w wyniku złożonego odwołania, zmienił decyzję organu rentowego, zobowiązując go do ustalenia wartości kapitału początkowego przy uwzględnieniu, jako okresu składkowego, okresu pełnionej służby w Milicji Obywatelskiej. Na skutek wniesionej przez organ rentowy apelacji, Sąd II Instancji wyrok ten zmienił, oddalając odwołanie ubezpieczonego. Adwokat Opole nie dał jednak za wygraną – wywiedliśmy skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który przyznał rację ubezpieczonemu. W konsekwencji powyższego organ rentowy będzie musiał wydać decyzję ustalającą dla ubezpieczonego wartość kapitału początkowego przy uwzględnieniu okresu służby w Milicji Obywatelskiej. Okoliczności sprawy wymagały rozważenia przepisów nie tylko polskiej ustawy emerytalnej, ale też rozporządzeń unijnych i umów międzynarodowych oraz ich zmian.

 

Cieszymy się, że kancelaria prawna z Opola obroniła racje swojego Klienta przed Sądem Najwyższym w Warszawie 🙂 W takich chwilach szczególnie czujemy, że trud naszej pracy przynosi efekty.

 

Aleksandra Dyja

Adwokat

 

Obraz Kamyq z Pixabay