§ Przejrzyste zasady rozliczania

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie na podstawie rozmowy z Klientem. O wysokości honorarium decyduje rodzaj i stopień zawiłości sprawy, a także wymagany czas pracy, natomiast na przyjęty system rozliczania wpływ mają potrzeby Klienta.

§ Wynagrodzenie kwotowe

Kwota wynagrodzenia za prowadzenie sprawy lub realizację zlecenia ustalana jest z góry i wspólnie z Klientem. Wynagrodzenie to stosowane jest głównie przy zlecaniu spraw indywidualnych, w których można określić zakres i szacunkowy nakład pracy. W przypadku zleceń ekspresowych (z terminem realizacji do 3 dni roboczych), kwota wynagrodzenia ustalana jest na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

§ Wynagrodzenie według stawki godzinowej

Honorarium uzależnione jest od ilości czasu przeznaczonego na realizację zlecenia. Najczęściej jest stosowane przy stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

§ Wynagrodzenie określone ryczałtem

Miesięczna wysokość wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o zakres potrzeb Klienta i orientacyjny czas pracy prawników Kancelarii w miesiącu na ich zaspokojenie. System ten ma zastosowanie głównie przy stałej obsłudze podmiotów gospodarczych.

§ Premia od sukcesu

W niektórych sprawach częścią wynagrodzenia może stać się premia za pozytywne zakończenie sprawy. Jest to konkretna kwota wynagrodzenia, jaką otrzymuje Kancelaria w razie pomyślnego zakończenia sprawy Klienta.

Usługi świadczone przez Kancelarię oparte są na starannym działaniu, a wynagrodzenie za ich wykonanie nie jest uzależnione od wyniku sprawy.

 

Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.