Z dzisiejszej prasy – po upływie ważności bonu prezentowego konsument powinien otrzymać zwrot ceny za bon

Dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna donosi, że zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 06.03.2020 roku o sygn. akt: I C 3865/19 postanowienia regulaminu uniemożliwiające klientowi odzyskanie w gotówce wpłaconych środków po upływie ważności bonu prezentowego są niedozwolone, a zatem spełniają przesłanki klauzuli abuzywnej, tj. nie ustalonej indywidualnie z konsumentem, nie dotyczącej głównych świadczeń stron, sprzecznej z dobrymi obyczajami oraz w sposób rażący naruszającej interesy konsumenta. Zdaniem Sądu, karta prezentowa stanowi wprawdzie rodzaj bonu towarowego, ale to, co się z nią dzieje po upływie jej terminu ważności nie należy do głównych świadczeń stron. Sprzedawca otrzymał pieniądze za bon przed wydaniem klientowi jakiegokolwiek towaru, co oznacza, że miał pewność, że kwota ta zostanie wydana w prowadzonym przez niego salonie albo przepadnie na jego rzecz. Konsument z kolei mógł żądać wydania towaru do kwoty stanowiącej wartość karty prezentowej, co jednak nie było wielką dla niego korzyścią w porównaniu z kupnem tych towarów za gotówkę, a nawet pogarszało jego sytuację, gdyż miał ograniczony czas na zakup. Zdaniem Sądu – korzyści stron (tj. sprzedawcy i klienta) nie były równe, interes konsumenta został wręcz pominięty, a postępowanie sprzedawcy nielojalne i sprzeczne z dobrymi obyczajami. Sąd Rejonowy w Słupsku uznał, że po wyeliminowaniu klauzul niedozwolonych sprzedawca nie miał podstaw, aby odmówić ponownej aktywacji karty lub wydania towaru, stąd też zasądził na rzecz konsumenta równowartość karty prezentowej, której ważność miała zgodnie z regulaminem „wygasnąć”, wraz z odsetkami i kosztami sądowymi. Wyrok ten nie jest prawomocny.

 

Więcej w artykule Dziennika Gazeta Prawna z dnia 16.06.2020 roku nr 115 (5268) na stronie B1 (w dodatku „Przedsiębiorczy i prawniczy wtorek”)

 

Wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku, na który zwrócił uwagę Dziennik Gazeta Prawna, choć nieprawomocny – rzuca światło na powszechnie stosowane w praktyce karty (bony) podarunkowe, sprzedawane przez wielu przedsiębiorców i obarczone terminem, po upływie którego mają one stracić ważność bez prawa do żądania zwrotu środków. Wprawdzie jest to wyrok wydany w sprawie indywidualnej, jest to z pewnością kolejny przykład na to, że przedsiębiorca w obrocie z konsumentem powinien być bardzo ostrożny na stosowane przez niego klauzule. Warto zatem, aby przedsiębiorcy przeglądnęli swoje regulaminy stosowane w obrocie z konsumentami celem wyłapania ewentualnych klauzul niedozwolonych, zanim zapadnie również w ich indywidualnej sprawie niekorzystny dla nich wyrok. Powyższe zalecam również w kontekście zmian, jakie nadchodzą w prawie, a dotyczące rozszerzenia – w pewnych przypadkach – ochrony przyznanej konsumentom w obrocie również na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Aleksandra Dyja

Adwokat

 

Obraz StockSnap z Pixabay