Zabiegi kosmetyczne, zabiegi medycyny estetycznej, zabiegi upiększające… Co zrobić gdy ich efekt jest zgoła odmienny od zamierzonego?

Rynek zabiegów estetycznych wciąż się rozrasta i jest coraz bardziej dostępny. Nie trzeba długo szukać salonu lub gabinetu, w którym można wykonać zabieg depilacji laserowej, makijażu permanentnego, laserowego usuwania blizn itd., itp. A co w sytuacji, gdy okaże się, że zabieg upiększający zamiast upiększyć oszpecił? Albo gdy zabieg kosmetyczny, powszechnie uznawany na bezpieczny i bezinwazyjny, skutkował cierpieniem i pozostawił długotrwały ślad na skórze i w psychice?

Orzecznictwo sądów powszechnych w tym zakresie pozwala nam poznać wzięte z życia przykłady niezwykle trudnych sytuacji, z jakimi borykali się korzystający z różnego rodzaju usług kosmetycznych czy też medycyny estetycznej. Przykładowo – powstanie nieodwracalnych zmian w postaci blizn na twarzy w konsekwencji nieprawidłowo wykonanego zabiegu laserowego usuwania przebarwień skóry, powstanie zasinień pod oczami (długotrwałych bądź nieodwracalnych) w konsekwencji nieprawidłowo wykonanego zabiegu makijażu permanentnego powieki dolnej, poparzenie chemiczne twarzy w konsekwencji nieprawidłowo wykonanego zabiegu kosmetycznego na twarz w formie mikrodermabrazji. W takich sytuacjach oczywistym wydaje się możliwość żądania odszkodowania i zadośćuczynienia, gdy doszło do szkody i krzywdy, a zabieg rzeczywiście został wykonany w sposób nieprawidłowy. W zakresie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę polecam Państwu artykuł mec. Marty Nowakowskiej „Zadośćuczynienie – czym jest i kiedy się należy”, umieszczony w jednym z poniższych wpisów, i tam też Państwa odsyłam. A co może obejmować odszkodowanie? Zgodnie z ogólną zasadą w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W przypadku szkód wywołanych przez wspomniane wyżej zabiegi odszkodowanie może przykładowo obejmować poniesione koszty konsultacji medycznych, dermatologicznych, zabiegów korygujących, mających na celu doprowadzenie np. skóry do właściwego stanu (sprzed zabiegu, zdrowego, estetycznego), lekarstw, kosmetyków niezbędnych do procesu leczenia czy też zmniejszenia skutków szkody. Odszkodowanie może też obejmować utracony zarobek w związku z brakiem możliwości świadczenia pracy. Należy pamiętać, że wszelkie ww. szkody – na potrzeby postępowania sądowego – muszą być odpowiednio udokumentowane (udowodnione).

Warto w tym miejscu również zasygnalizować, że nieprawidłowość zabiegu w toku ewentualnego postępowania sądowego będzie częstokroć badana przez biegłego sądowego z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii czy też posiadającego wiadomości specjalne. Wszelka zatem dokumentacja medyczna i fotograficzna (o której trzeba pamiętać) będzie stanowiła materiał, którym biegły będzie mógł się posiłkować przy wydawaniu opinii.

Nierzadko problematyczne w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z nieprawidłowo wykonanymi zabiegami może się okazać określenie podmiotu, przeciwko któremu będą przysługiwały wyżej wspomniane roszczenia. Określenie to zależy jednak od indywidualnego przypadku i nie sposób tutaj udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Każdorazowo należy ustalić m.in.: gdzie wykonywaliśmy zabieg, kto go wykonywał i na jakiej podstawie (czy był objęty ochroną ubezpieczeniową), jakie stosunki cywilnoprawne łączyły osobę wykonującą zabieg z właścicielem gabinetu, komu płaciliśmy za usługę, itd., a następnie dokonać prawnej analizy konkretnego przypadku.

 

Radca prawny Magdalena Kaczkowska

Fot. Pixabay