Webinar – Sztuczna inteligencja w procesie podejmowania decyzji przez sektor publiczny

Z przyjemnością informujemy, że nasz wspólnik z Kancelarii Dyja – adw. Marta Nowakowska w dniu 25.11.2021 r. wzięła udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez Europejski Instytut Prawa (European Law Institute) nt.: „Sztuczna inteligencja i administracja publiczna – rozwojowa ocena wpływu i udział czynnika publicznego na rzecz demokracji cyfrowej”, w ramach serii webinariów Konferencji o Przyszłości Europy. W dyskusji wzięli udział:

  • Marc Clément – sędzia Trybunału Administracyjnego w Lyon, członek Komitetu Deontologicznego przy Instytucie Bezpieczeństwa Nuklearnego, a poprzednio sędzia Administracyjnego Sądu Apelacyjnego w Lyon oraz prawnik Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska przy Komisji Europejskiej,
  • Paul Craig – profesor prawa na Uniwersytecie Oxfordzkim, specjalizujący się w prawie brytyjskim i europejskim, autor szeregu publikacji,
  • Jens-Peter Schneider – profesor prawa na Uniwersytecie we Freiburgu w Instytucie Prawa Prasowego i Informatycznego.

 

Dyskusja koncentrowała się na roli sektora publicznego w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu olbrzymich zbiorów danych wrażliwych przy udziale sztucznej inteligencji (AI) i systemów automatycznego podejmowania decyzji (ADMS). Uczestnikom webinarium zadano pytania między innymi o zagrożenia w płynące z wykorzystania AI i ADMS przez ośrodki władzy oraz potencjalne korzyści. Ryzyko upatrywane było głównie w możliwości wystąpienia elementów uprzedzeń w procesie podejmowania decyzji i w konsekwencji dyskryminacji, braku transparentności procesu podejmowania decyzji przez zautomatyzowane systemy, naruszenia prywatności oraz zasad sprawiedliwości. Spośród korzyści większość uczestników dostrzegła znaczące przyśpieszenie procesu podejmowania decyzji oraz – paradoksalnie – również wzrost równego traktowania osób znajdujących się w tej samej sytuacji faktycznej i prawnej. Większość biorących udział w webinarze wskazała na sposoby zmniejszenia zagrożeń płynących z wykorzystania AI i ADMS przez sektor publiczny poprzez dokonanie przez władze publiczne oceny wpływu przewidywanych rozwiązań przed ich wdrożeniem, udział niezależnych ekspertów w ocenie wpływu oraz kontrolę sądową orzeczeń lub decyzji będących wynikiem zastosowania AI lub ADMS.

 

Zespół Kancelarii Dyja

29.11.2021 r.

Zdjęcie: Pixabay/geralt