Aleksandra Dyja

Adwokat

Adwokat Aleksandra Dyja w Kancelarii zajmuje się głównie obsługą Klientów biznesowych – pomaga założyć spółki i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, towarzyszy przy stawianiu pierwszych kroków na rynku, a także świadczy usługi prawne w trakcie prowadzenia działalności – w tym w zakresie analizy i redakcji umów, zamówień publicznych, relacji pracownik-pracodawca, relacji konsument-przedsiębiorca, uczestniczy w walnych zgromadzeniach dbając o właściwy ich przebieg, opiniuje przekształcenia, zmiany struktury i sposobu prowadzenia działalności.

 

W sprawach karnych świadczy usługi jako obrońca – często już od samego zatrzymania Klienta – albo pełnomocnik pokrzywdzonego, a następnie oskarżyciela posiłkowego. W sprawach cywilnych i gospodarczych występuje jako pełnomocnik – prowadzi negocjacje, zastępuje stronę na etapie przedprocesowym, a także reprezentuje ją w toku postępowania sądowego.

 

Posiada uprawnienia mediatora, stąd wiedzę z zakresu negocjacji umiejętnie łączy z pracą adwokata i dzięki temu może wypracować najlepsze rozwiązanie dla Klienta.

 

Absolwentka studiów Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Ekonomii. Przygodę z zawodem rozpoczęła dość nietypowo – w wieku 14 lat sięgnęła po światowy bestseller Johna Grishama „Komora” i już wtedy zapragnęła zostać prawnikiem. Od tego czasu konsekwentnie realizowała swój cel – cel, który stał się równocześnie Jej pasją.

Kontakt

Telefon: +48 691 445 542

E-mail: a.dyja@kancelariadyja.pl

§   Specjalizacje

 • prawo cywilne
 • prawo handlowe (spółek) i gospodarcze
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo medyczne
 • prawo pracy
 • prawo prasowe
 • prawo karne, w tym karno-gospodarcze oraz karno-skarbowe
 • własność intelektualna
 • IT i internet
 • prawo transportowe
 • sprawy dotyczące kredytów bankowych denominowanych lub indeksowanych walutą obcą (tzw. „sprawy Frankowiczów”)
 • ochrona danych osobowych (w tym RODO)
 • negocjacje biznesowe
 • fundacje, stowarzyszenia

Ścieżka zawodowa

2004 – 2009 studia prawnicze
2006 – 2009 podjęcie drugiego kierunku kształcenia — Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, studia zakończone obroną licencjatu
2009- zatrudnienie w Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko Spółce komandytowej z siedzibą we Wrocławiu
2010 – 2013 aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu
2011- ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa bankowego przy współudziale NBP
2010 – 2016 uczestnictwo w Ogólnopolskich Opolskich Konferencjach Podatkowych (publikacja   pokonferencyjna: „Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kontekście odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa celne”
2013- egzamin adwokacki
od 2013- prowadzenie własnej działalności gospodarczej
2013 – 2014 prowadzenie szkoleń zawodowych w ramach programu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „AUREUS”

 

W sierpniu 2016 roku założona przez Adwokat Aleksandrę Dyję Kancelaria Adwokacka zyskała Mecenas Martę Nowakowską, a następnie w grudniu 2016 roku zespół powiększył się o Radcę prawnego Magdalenę Kaczkowską.

 

Powstała w ten sposób Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Aleksandra Dyja, Marta Nowakowska, Magdalena Kaczkowska Spółka cywilna w Opolu od 2017 roku pozostaje w ścisłej współpracy z Mecenas Karoliną Bobek z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach.

 

Po godzinach – fanka zdrowego żywienia oraz mrożących krew w żyłach powieści.