Damian Kliś

Radca Prawny

Radca Prawny Damian Kliś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2015 r. zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską, a w latach 2016-2018 odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2019 r. złożył egzamin radcowski i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

Radca Prawny Damian Kliś świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Jego obszary specjalizacji koncentrują się wokół prawa spadkowego, handlowego, gospodarczego, upadłościowego, prawa medycznego.

 

Radca prawny Damian Kliś obsługuje spółki prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, sporządzaniem projektów uchwał organów spółek, przekształcaniem spółek handlowych, opiniowaniem i analizą umów, które mają wejść do obrotu gospodarczego.

 

Radca prawny Damian Kliś posiada doświadczenie w reprezentowaniu Wykonawców w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą. W sprawach rodzinnych reprezentuje interesy klientów w zakresie dochodzenia świadczeń alimentacyjnych oraz podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej.

 

Satysfakcja klientów z jakości świadczonej pomocy prawnej stanowi dla niego priorytet. Prymat odgrywa dla niego przede wszystkim dobro klienta.

 

Radca prawny Damian Kliś świadczy pomoc prawną polegającą na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

 

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi – Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy.

Kontakt

Telefon: +48 663 684 885

E-mail: [email protected]

§   Specjalizacje

 • prawo cywilne
 • prawo handlowe (spółek) i gospodarcze
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo medyczne
 • prawo pracy
 • prawo transportowe
 • prawo karne
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo administracyjne
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne