Seminarium drogowe a sztuczna inteligencja

 

W drugim tygodniu stycznia 2020 r. w Jarnołtówku odbyło się organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji K RP Oddział w Opolu oraz Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa coroczne dwudniowe seminarium pt. „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej” dla projektantów i zarządzających drogami, podczas którego prawnicy z naszej Kancelarii zaprezentowali wykład dotyczący sztucznej inteligencji w kontekście dwuaspektowym: RODO i praw autorskich. Podczas prelekcji poruszono tematykę między innymi inteligentnych dróg i inteligentnych miast, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, obowiązków informacyjnych oraz przetwarzania danych osobowych przez systemy inteligentne.

Zespół Kancelarii Dyja

Fot. M. Molencki