Konferencja naukowa dotycząca prawa do prywatności informacyjnej pracowników – RODO

W dniu 13 grudnia 2018 roku nasza Kancelaria miała przyjemność uczestniczyć w charakterze słuchacza w świetnej — ogólnopolskiej konferencji naukowej, której tematyką były „Dane biometryczne a prawo do prywatności informacyjnej pracowników”, organizowanej przez Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Uniwersytetu Opolskiego, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu oraz Fundację Radców Prawnych B2B w Opolu, pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz MISJA LEX Fundacji Pomocy Prawnej.

Tak potrzebna, w tym ze względu na niedawne wejście w życie ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczącego ochrony danych osobowych – tzw. RODO, tematyka związana z ochroną praw pracownika do prywatności informacyjnej, wywołała niezwykle ciekawą dyskusję praktyków i teoretyków prawa kończącą poszczególne panele konferencji. Obecność naszej Kancelarii na tej konferencji nie była przypadkowa – zważywszy na udzielanie pomocy prawnej naszym Klientom również w zakresie wdrażania RODO, koniecznym jest zapoznawanie się z nowymi poglądami na funkcjonowanie w praktyce unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Ze szczególnym zainteresowaniem naszej Kancelarii spotkały się referaty traktujące o danych biometrycznych oraz rozróżnieniu pomiędzy danymi biometrycznymi a informacjami biometrycznymi w kontekście RODO. Tezy postawione podczas tej konferencji naukowej mogą mieć istotne znaczenie w stosowaniu unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, a to w zakresie przetwarzania szczególnej kategorii danych osobowych, jakimi są dane biometryczne. Z niecierpliwością Kancelaria oczekuje na publikację materiałów pokonferencyjnych. Cieszymy się, że Uniwersytet Opolski podejmuje tak istotną tematykę i organizuje konferencje na bardzo wysokim poziomie, umożliwiając nam – praktykom – zawodowy rozwój i dostępność wiedzy na wyciągnięcie ręki.

Wskazujemy, że zgodnie z definicją ujętą w art. 4 pkt 14) RODO dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne.

 

Adwokat Aleksandra Dyja, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie: Pixabay